Pakalpojumi privātpersonām

Aizdomas krāpšanā     

Privāta rakstura problēmas bieži ir saistītas ar attiecībām ģimenē. Viena no visizplatītākajām problēmām, kas nomoka laulātos – greizsirdība un aizdomas krāpšanā. Poligrāfa pārbaude var palīdzēt pierādīt savu uzticību laulātajam vai arī atklāt laulības pārkāpšanas faktu.

Aizdomas narkotiku vai alkohola lietošanā

Nopietni pārdzīvojumi un zaudējumi var būt saistīti ar pusaudža (pieauguša) problēmām, kas tiek turēts aizdomās narkotiku lietošanā vai alkohola atkarībā. Poligrāfa pārbaude var palīdzēt atjaunot savstarpējo uzticību un atklāt patiesību.

Poligrāfa testēšana ļaus atklāt, vai cilvēks lieto narkotikas: kādas, kad, vai pieņem regulāri, vai nodarbojas ar izplatīšanu.

Var konstatēt, cik bieži alkohols tiek lietots, vai cilvēks ir ārstējis vai ārstējās tagad no alkohola atkarības.

Pusaudžu problēmas

Nopietni pārdzīvojumi un grūtības var būt saistītas ar bērna problēmām, kas cieš no vardarbības (skolā, ģimenē), tiek turēts aizdomās par meliem, zādzību, mantas bojāšanu. Poligrāfa pārbaude var palīdzēt atjaunot savstarpējo uzticēšanos un atklāt pusaudža sniegtās informācijas patiesību.

Uzmanību: pusaudžu testēšana ar poligrāfu veic, sākot ar 14 gadiem, tikai ar vecāku atļauju, kas ir saņemta rakstiskā veidā.

Sadzīves zādzība

Ar meļu detektora palīdzību var palīdzēt atbildēt uz satraucošiem jautājumiem, saistītiem ar zādzībām ģimenē, kā arī attaisnot aplāmi apsūdzētu cilvēku.

 Apkalpojošā personāla pārbaude

Tāpat ģimenei vai kādam no tās locekļiem problēmas var radīt apkalpojošais personāls. Bērna drošība ir atkarīga no tā, cik savlaicīgi var tikt konstatēta aukles vai guvernantes tieksme uz agresīvu uzvedību vai pedofiliju, kā arī veselības problēmas. Visu ģimenes locekļu drošība, īpašuma un veselības saglabāšana ir saistīti ar kalpotāju, miesassargu, pavāru, šoferu un slimnieku kopēju godprātību un uzticamību.

Lai pieņemtu pareizu lēmumu saistībā ar ģimenes drošības jautājumiem, palīdzēs uz apkalpojošā personāla vietu kandidējošo personu skrīninga testēšana ar poligrāfu, kas atklās:

biogrāfisko datu sagrozīšanu;

uzticamību vai lojalitāti;

darbā iestāšanās patiesus motīvus;

sakarus ar krimināliem elementiem;

noziedzīgus vai ļaunus nodomus;

narkotisku un alkohola atkarību;

nelikumīgu ieroču glabāšanas faktu;

pārkāpumus;

citu slēpjamu informāciju.

Periodiska (aptuveni 2 reizes gadā) apkalpojošā personāla poligrāfa pārbaude ģimenē var tikt veikta ar mērķi pārliecināties par tā lojalitāti un uzticamību.

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP