Novērošanas rīki (sistēmas)

Mobilu sakaru līdzekļu detektors (Modelis AA72118)

Mobilo sakaru līdzekļu detektors ir paredzēts mobilu telefonu, kas strādā kā standartā (GSM900 un GSM1800), tā arī 3G (WCDMA/UMTS 2100) atrašanai. Situācijās, kas pieprasa lielāku precizitāti un/vai  specializēta monitoringa veikšanu teritorijā, kur ir vairāki mobilie telefoni, ar mobilo sakaru līdzekļu detektoru, modelis АА72118, ir iespējama speciāli izstrādātas antenas virzītas sistēmas izmantošana (piegādājas atsevišķi), modelis АА72118-2.

 

Tālās iedarbības distances iestatījums (High range) ļauj kontrolēt veselus mobilo sakaru blokus, bet maza iedarbības distance (Low range) palīdz precīzāk noteikt vajadzīgo mobilo terminālu. Mobilo sakaru līdzekļu detektoram, modelis АА72118, ir arī statiskās “lamatu” režīms, kas ļauj izmantot ierīci ilgu laika periodu konkrētu apgabalu kontrolei – šajā režīmā indikatori turpina mirdzēt līdz atiestatīšanas brīdim.

 

Papildus virzītā antenu sistēma, modelis АА72118-2, ir speciāli izstrādāta, lai uzlabot atklāšanas iespējas mobilo sakaru līdzekļu detektoru atklāšanai (modelis АА72118). Viegla konstrukcija ļauj operatoram precīzāk noteikt strādājoša mobila telefona novietojumu. Atrašanas raksturojumi ļauj iestatījumam noraidīt nevēlamus signāla atstarošanos no citiem līdzekļiem. Antena АА72118-2 efektīgi pastiprina signālus, tādā veidā palielinot ierīces darbības distanci vairāk kā uz 50%.

 

Ierīce var tikt izmantota uz roktura vai tikt piestiprināta pie operatora augšdelma. Ierīces izmantošanai, kas ir piestiprināta pie operatora augšdelma, uz ierīces ir speciāli šim paredzēta piestiprināšanas siksna Velcro uz ierīces. Ārējās meklēšanas īstenošanai, ierīce var tikt pagriezta un pacelta ar virkni standarta pagarināšanas stieniem, kas var tikt ievietoti ierīces caurajā rokturī. Komplektā arī ir iekļauts standarta stiprinājums ierīces uzstādīšanai uz parastā fotoaparātu statīva.

 

Pielietošanas jomas ar mērķi atrast telpā apslēptās novērošanas ierīces:

 • valdības iestāžu, militāro bāzu, korekcijas iestāžu drošības nodrošināšanas dienesti;
 • bankas;
 • organizācijas (pārrunu istabas, konstruktoru birojas);

 

Raksturojumi:

 • Mobilo telefonu, kas strādā 2G un 3G standartā atrašanas vietu atklāšana
 • Līmeņa indikators led gaismas stabiņu diagramas veidā
 • Automātiskā displeja spilgtuma regulēšana
 • Uzlabota skaitliskā filtrēšana signālu izolācijas nodrošināšanai
 • Unikāla signāla analīzes funkcija precīzākai atklāšanai
 • Papildus virzītā antena:
 1. Nodrošina ierīces (АА72118) virzītu darbošanos
 2. Ierīce strādā visos GSM un UMTS diapazonos
 3. Ir iespējams izmantot uz pagarinātā stieņa
 4. Rokturis ļauj novietot visu paštaisītu stieņu asortimentu
 5. Konstrukcijas vieglums nodrošina ilgas lietošanas iespēju
 6. Masa: 654 g
 7. Frekvenču diapazoni (mobilo terminālu darbības frekvences): EGSM900 (880-915 MH) un GSM1800 (1710-1785MH); W-CDMA/UMTS 2100 (1920-1980 MH)

Kombinētais detektors (Modelis AA72101)

Kombinētais detektors ar saviem izmēriem ir tikai nedaudz lielāks par kāršu komplektu, izstrādāts ātrai noklausīšanas ierīču, kas ir pieslēgti pie telefona līnijām, istabas noklausīšanas ierīces, apslēptās videokameras, slepti novietotu miniatūro radiopārraiditāju uz mašīnām, satelīta GPS autotransportlīdzekļu izsekošanas ierīču, apslēpto apģērbā vai zem apģērba pārraiditāju, datora raidītāju, faksimiļu pārraiditāju, «Infinity» noklausīšanas ierīces, kas ieslēdzās, kad ievada telefona numuru, un visu citu informācijas nolasīšanas ierīču atrašanai.

 

Ja Jūs baidāties būt noklausītam vai ierakstītam privātsarunu laikā un Jums ir nepieciešama pilna, un absolūti droša aizsardzība no visa veida noklausīšanas raidītājiem un telefonu noklausīšanas ierīcēm, kombinētais detektors nodrošinās ideālu esošas problēmas atrisinājumu.

Šai ierīcei ir ārkārtīgi augsts frekvenču atklāšanas diapazons, no 1 MH līdz 9 GH (9000 MH), bet vairums citas bezvada slēptās videokameras translē diapazonā 1,2 GH vai 2,4 GH, bet noklausīšanas ierīces, pieslegtās pie telefonu līnijām, gandrīz nekad nepārsniedz 5 GH.

 

Kombinēta detektora fenomenālie rādītāji vairākās reizēs pārsniedz vairums atklāšanas ierīču  rādītājus. Faktiski visiem “detektoriem”, ko piedāvā Internetā, maksimālais efektīvais atklāšanas frekvences diapazons ir 3 GH robežās, kad vairums esošu informācijas pārtvērēju paaugstina savu spiegu ierīču raidīšanas frekvenci augstāk par 3 GH. Ir skaidrs, kāpēc kombinētais detektors ar atklāšanas frekvenču diapazonu no 1 MH līdz 9 GH biedē informāciju pārtvērējus.

 

Kombinētais detektors ātri atrod jaunākus raidītājus, kā arī spēj atrast vienu no populārākām ierīcēm, ko izmanto mūsdienas informāciju pārtvērēji - «Infinity» noklausīšanas ierīce, kas ieslēdzās, kad ievada telefona numuru.

 

Jums ir jāizvairās no «Infinity» noklausīšanas ierīces, kas ir zināma arī zem nosaukumiem «Hook-Switch Bypass», «Third Wire Tap», «Harmonica Bug», u.c. Šī ierīce ļauj informāciju pārtvērējam noklausīties visas Jūsu konfidenciālas sarunas, kad Jūs telefona klausule jau ir nolikta. Pārtvērējs vienkārši ievada Jūsu telefona numuru un, izmantojot elektronisku metožu virkni, pārtrauc zvanu un pārtaisa Jūsu telefonu pārjūtīgajā noklausīšanas ierīcē. Tādā veidā, pārtvērējs var noklausīties visas sarunas un pat visklusākas čukstas istabā, kur atrodas šis telefons.

 

Kombinētais detektors ne tikai atradīs «Infinity» noklausīšanas ierīci, bet arī ļaus Jums sadzirdēt visu, ko notvers noklausīšanas ierīce (pateicoties pārjūtīgajām austiņām, kas iet komplektā ar ierīci).

 

Kombinētam detektoram ir unikāla iespēja atklāt noklausīšanas raidītājus neinformējot par to pārtvērētāju. Citiem vārdiem sakot, noklausīšanas persona nekad neuzzinās, ka ir atmaskota, jo šis detektors klusi paziņos Jūs katru reizi, kad raidītāji atradīsies 7,6 m attāluma robežās no Jums. Tāpēc, šis detektors ir ideāla ierīce sleptai telpu un objektu izmeklēšanai ar mērķi atklāt slepti iestatītās ierīces.

 

Kombinētais detektoram ir milzīgs pieprasījums visā pasaulē.

 

Raksturojumi:

 • Izmērs: 12,7 х 7,6 х 2,5 cm
 • Atklāšanas attālums: līdz 7,6 m
 • Atklaj VISUS spiegu ierīču veidus
 • Atklāšanas frekvences diapazons: no 1 MH līdz 9 GH
 • Pārjūtīgas austiņas
 • Iekšēja antenna

Barošana: 9 V “Krona” tipa baterija

Profesionālais kontrnovērošanas ierīču komplekts (Modelis AA72102)

Profesionālais kontrnovērošanas ierīču komplekts ātri atklaj visus novērošanas un noklausīšanas ierīču veidus, ieskaitot: istabas noklausīaanas ierīces, kas var būt iestrādātas apģērbā vai apsleptas zem apģērba, raidītajus, kurus novieto uz automašīnām to izsekošanai, miniatūrus radio raidītājus, GPS autotransportlīdzekļu izsekošanas ierīces, video raidītājus, mikroviļņu raidītājus, telefona sarunu ierakstīšanas ierīces, telefona sarunu noklausīšanas ierīces, «Infinity» noklausīšanas ierīces, kas ieslēdzās, kad ievada telefona numuru, datora un faksa informācijas raidītāji u.c.

 

Šai ierīcei ir ārkārtīgi augstsfrekvenču atklāšanas diapazons, no 1 MH līdz 10,5 GH (10500 MH), kamēr vairums bezvada sleptās videokameras translē diapazonā 1,2 GH vai 2,4 GH, bet noklausīšanas ierīces, kas pieslēgtas pie telefona līnijām, gandrīz nekad nepārsniedz 5 GH.

 

Profesionālā kontrnovērošanas ierīču komplekta fenomenālie rādītāji vairākās reizēs pārsniedz vairums atklāšanas ierīču  rādītājus. Faktiski visiem “detektoriem”, ko piedāvā Internetā, maksimālais efektīvais atklāšanas frekvences diapazons ir 3 GH robežās, kad vairums esošu informācijas pārtvērēju paaugstina savu spiegu ierīču raidīšanas frekvenci augstāk par 3 GH.

 

Ir jāizvairās no «Infinity» noklausīšanas ierīces. Šī ierīce ļauj informāciju pārtvērējam noklausīties visas Jūsu konfidenciālas sarunas, kad Jūs telefona klausule jau ir nolikta. Pārtvērējs vienkārši ievada Jūsu telefona numuru un, izmantojot elektronisku metožu virkni, pārtrauc zvanu un pārtaisa Jūsu telefonu pārjūtīgajā noklausīšanas ierīcē. Tādā veidā, pārtvērējs var noklausīties visas sarunas un pat visklusākas čukstas istabā, kur atrodas šis telefons. Profesionālais kontrnovērošanas ierīču komplekts ne tikai atradīs «Infinity» noklausīšanas ierīci, bet arī ļaus Jums sadzirdēt visu, ko notvers noklausīšanas ierīce (pateicoties pārjūtīgajām austiņām, kas iet komplektā ar ierīci).

 

Raksturojumi:

 • Izmērs: 9 х 30.5 х 10.2 cm
 • Atklāšanas frekvences diapazons: no 1 MH līdz 10,5 GH
 • Atklaj visus novērošanas un noklausīšanas ierīču veidus
 • Komplekts ietver:
  • Plakanu čemodāniņu
  • Noklausīšanas ierīču pamata ierīce
  • Vibrējošo miniatūru raidītāju detektoru, modelis АА72100
  • Frekvenču mērītāju
  • Austiņas
  • Štepseļus un adapterus, baterijas, detalizētu instrukciju

 

Profesionālajam kontrnovērošanas ierīču komplektam ir milzīgs pieprasījums visā pasaulē. Šo ierīci izmanto privātizmeklētāji un policija, drošības aģenturu darbinieki u.c.

Vada un bezvada videokameru detektors (Modelis AA72114)

Vada un bezvada videokameru detektors ir paredzēts efektīgai jebkuru vada un bezvada slepto videokameru (ieslēgto un izslēgto) atrašanai. Tas pārstāv nesen deklasificētu tehnoloģīju, kas sākotnēji tika izstrādāta priekš ASV valsts institūcijām, lai izmeklēt vēstniecības, viesnīcas, konferenču vadīšanas centru utt. ar mērķi atrast slepti iestatītas ierīces.

 

Šī miniatūra ierīce ar speciālu actiņu ir aprīkota ar sešām (6) led gaismiņām, kas izstaro spilgtu gaismu. Ierīce ir spējīga bez kļūdām piefiksēt kaut kur apsleptu kameru, pēc tās gaismas atstarošanos no objektīva, kas būs pamanāms actiņā spilgtas gaismas punkta veidolā.

 

Vada un bezvada slepto kameru detektors sniegs pārliecību, ka Jūsu ofisā, dzīvoklī vai mājā nav slepti iestatīto videokameru (kas var būt iemontētas, piemēram, sienas vai galda pulksteņos, rotaļlietās, pildspalvās, piespraudēs, vāzēs, skrūvēs, grāmatās, pogās, gleznās, brillēs u.c.). Tas arī palīdzēs noslept no publikas Jūsu ķermeņa daļas veikalu pielaikošanas kabīnēs, spota klube ģērbtuvē, sabiedriskā tualetē, viesnīcas numurā, īrējamajā dzīvoklī, masāžas salonā, pirtīs, saunā. Tādā veidā, Jūs varēsiet mierīgi dzīvot, nebaidoties no novērošanas.

 

Детектор проводных и беспроводных видеокамер

 

Raksturojumi:

 • Jebkuru slepto videokameru atklāšana
 • Atklāšanas distance: no 2 m līdz 10 m
 • Barošana: no divām (2) AAA baterijām
 • Baterijas izlādēšanas indikators
 • Izmēri: 114 х 38 х 19 mm

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP