Skaitīšanas algoritmi

Poligrāmu skaitīšanas algoritmi OSS-3 (modelis OSS-3)

Datu apstrādes sistēma OSS-3 (Objective Scoring System) – ir skaitlisks skaitīšanas algoritms, kas tika izstrādāts pierādīšanas nolūkos. Melu detektors, kas ir papildināts ar mūsdienīgu programmatūru OSS-3, atļauj poligrāfologiem sasniegt gandrīz pilnīgu vienprātību savā starpā, kā arī dod iespēju vērtēt meļu detektora pārbaužu precīzitāti.

Pēc vadošo pasaules ekspertu viedokļiem, OSS-3 ir vispilnīgāks datora poligrāfoloģijas programmu skaitīšanas algoritms pasaulē. Algoritms OSS-3 tika izstrādāts ar mērķi nodrošināt noturīgu, plaši pielietojamu, dokumentāli pierādītu un matemātiski pamatotu datora modeli poligrāmmu skaitīšanai. OSS-3 algoritms ir bāzets uz drošiem un pierādītiem poligrāfoloģiskās testēšanas principiem, kas ir dabūti, pamatojoties uz esošajiem pētījumiem, kā arī tam ir pierādītā validate ar dažiem pārbaudes izlasēm.

Datu apstrādes sistēma OSS-3 ir svarīga tiesā, pārstāv sevī empirisku bāzi priekš analīzes rezultātiem un apstiprina poligrāfologu secinājumu autentiskumu. OSS-3 algoritms ir visu Lafayette Instrument Company datora poligrāfu pamatkomplektā.

Tehniskie raksturojumi:

 • Pēdēja versija: OSS-3
 • Operetājsistēmām Windows 2000, Me, XP, Vista
 • Skaitiska skaitīšanas metode
 • Izstrādāta pierādīšanas mērķiem

Poligrāmu skaitīšanas algoritms POLYSCORE (Modelis POLYSCORE)

POLYSCORE (Windows-based), izstrādātais ar Džona Hopkinsa universitātes Lietišķās fizikas laboratoriju (APL), pielietojās datora datu apstrādei, kas tika iegūti melu detektora pārbaužu gaitā. POLYSCORE realizē fizioloģiskās informācijas algoritmu uz statistisku salīdzinājumu metodes bāzes. Pēc APL datiem, šis algoritms nodrošina interpretācijas autentiskumu līdz 95%. Sistēma ļauj veikt automātisku poligrāmu apstrādi ar šo poligrāfa skaitīšanas metožu palīdzību: zonu salīdzināšana, kopīgu jautājumu modificētu metodi, ranžējums un stimulēšanas tests.

Atskaite, kas satur apstrādes rezultātus, var tikt atspoguļota un izprintēta īsā vai pilnā variāntā. Īsais atskaites variānts satur kopīgu iespējamību, ka pesonas, pārbaudāmas uz poligrāfa, melo, pilnais variants – visi iesniegtie jautājumi ar atbilstošu reākciju norādi.

Tehniskie raksturojumi:

 • Pēdējā versija: Polyscore 6.2
 • Operetājsistēmām Windows 2000, Me, XP, Vista
 • Izstrādāts ar Džona Hopkinsa universitātes Lietišķās fizikas laboratoriju, ASV
 • Garantija: viens (1) gads

Poligrāmu skaitīšanas algoritms ASIT (modelis LXASIT)

Lafayette Instrument Company (LIC) sadarbībā ar Zinātniskās izmēklēšanas sagatavošanas akadēmiju (The Academy for Scientific Investigative Training – ASIT), kuras direktors ir Neisans Gordons, strādāja pie datoru poligrāmu ASIT skaitīšanas algoritma integrēšanas meļu detekcijai ar programmatūru LX, modelis LXSoftware.

Izmantojot programmatūru LX, sensora līknes garuma un lieluma mērījumi notiek viegli ar parogrammatūras LX poligrāmo bīdmēra palīdzību. Šie mērījumi nododas tālāk automātiski un skaidri skaitīšanas algoritmā ASIT, kas taisa datora skaitīšanu daudz vieglāku, izmantojot ASIT algoritmu. Poligrāfi LX5000-SW, LX5KM-SW un LX4000-SW neiekļauj ASIT; dotā programmatūra pārdodas atsevišķi no LXSoftware.

Tehniskieraksturojumi:

 • Pēdējā versija: ASIT version 1.4
 • Operetājsistēmām Windows 2000, Me, XP, Vista
 • Stingri intergrēts LXSoftware
 • Garantija: viens (1) gads

Poligrāmu skaitīšanas algoritms Identifi (Modelis LXIDENTIFI)

Identifi veic poligrāmu skaitīšanu, izmantojot 3 balles un 7 balles sistēmu. Poligrāfologs var izvēlēties svarīgus jautājumus analīzei to salīdzināšanai ar vājākiem blakus salīdzināšanas jautājumiem (Weaker Adjacent Comparison Questions) vai iepriekš salīdzināšanas jautājumiem (Preceding Comparison Questions). Šis poligrāfu algoritms skaita daudz dažāda tipa pārbaudes uz melu detektora (ZCT, U-Phase, MGQT, u.c), ieskaitot pieņemama uz darbu personāla skrininga pārbaudes. Identifi ļauj poligrāfologam izvēlēties automātisku vai eksperta poligrāmu skaitīšanu.

Tehniskie raksturojumi:

 • Pēdēja versija: Identifi V.6.17
 • Operetājsistēmām Windows 2000, Me, XP, 9x, Vista
 • Viens no labākiem kvalitātes pārbaudes poligrāfoloģījas instrumentiem pasaulē

Garantija: viens (1) gads

Poligrāmu skaitīšanas algoritms QuESt (Modelis LXQUEST)

QuESt (Quantitative Evaluation System) ļauj poligrāfologam analīzēt poligrāmas, definējot patiesību vai maldus bez datora palīdzības. QuESt grafiski demonstrē relatīvu poligrāfa pārbaudes personas reākciju spēku uz stabiņa diagrammas ar krāsainu kodējumu. Šī programmatūra analīzē jebkādu jautājumu formātu un ļauj melu detektora specialistam izvēlēties jebkuras poligrāmu daļas jebkuras analīzes perioda pārskatam. Individuālas, iepriekš ierakstītas poligrāmas, var tikt apskatītas dažādos laika intervālos, sniedzot poligrāfologam detalizētu analīzi un visaptverošu poligrāmu pārskatu.

Tehniskie raksturojumi:

 • Pēdējā versija: QuESt 3.2
 • Operetājsistēmām Windows 2000, Me, XP, 9x
 • Izstrādāts ar poligrāfologiem priekš poligrāfologiem
 • Pēdēja versija: LXSoftware version 11.0

Programmatūra poligrāfiem no sērijas LX priekš Windows, modelis LXSOFTWARE

Programmatūra poligrāfiem no sērijas LX priekš Windows, modelis LXSOFTWARE, pastāv kopš 1994 gada. Pateicoties LXSOFTWARE, pēc elastības, precīzītātes, uzticamības, ērtības un vienkāršuma lietošanā, datoru poligrāfiem LX4000-S, LX5000-S un LX6-S Lafayette Instrument Company izcelsmes nav līdzīgu visa pasaulē. Lafayette Instrument Company visu laiku pievieno jaunas uzlabotas funkcijas un iespējas pie LXSOFTWARE, ņemot jaunas idejas no saviem klientiem un sadarbojoties ar vadošiem ekspertiem poligrāfoloģīskā praksē un zinātnē.

 

Raksturojumi:

 • Pēdēja versija: LXSoftware version 11.0
 • Operetājsistēmām Windows XP, Windows 7, Windows Vista
 • Garantija: viens (1) gads

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062

Centra „Psy Technology” direktore,
Dr.psych., L. Kaļiņņikova, poligrafologs 

e-mail: psytech@inbox.lv

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs

Mob. +371 26230919

TOP