Pakalpojumi uzņēmējiem

Piedāvājamo pakalpojumu veidi:

 • kandidātu skrīninga (angl. «screen» – atlasīt, šķirot, sijāt) pārbaudes pirms kandidātu pieņemšanas darbā;
  strādājošā personāla periodiskas plānveida pārbaudes;
  strādājošā personāla selektīvas (ārpuskārtas) pārbaudes;
  speciālas pārbaudes dienesta izmeklēšanu gaitā.

Kandidātu skrīninga pārbaude

Poligrafologa slēdziens palīdz noteikt, kādā mērā šīs vai tas kandidāts atbilst amatam, uz kuru viņš pretendē, kas dod iespēju veikt apdomātu, pamatotu izvēli. Tā, piemēram, tieksmes uz zādzību savlaicīga atklāšana ļaus organizācijai saglabāt savus finanšu līdzekļus.

Poligrāfa pārbaudes rezultātā var atklāt sekojošo:

 • Biogrāfisko datu sagrozīšanu
  • Darbā iestāšanas patiesus motīvus
  •  Sakarus ar kriminālajiem elementiem
  •  Slēpjamos dienesta pārkāpumus
  •  Noziedzīgus vai ļaunus nodomus
  •  Narkotisku un/vai alkohola atkarību
  •  Tieksmi uz azartspēlēm
  •  Nelikumīga ieroča glabāšanas faktu
  •  Komercnoslēpuma izpaušanas faktu
  • Citu slēpjamu informāciju (pēc pasūtītāja lūguma)

Personāla plānveida pārbaude

Personāla plānveida poligrāfa pārbaudes mērķis ir darbinieku kontrole un viņu lojalitātes organizācijai (darba devēju) noteikšana.

Pārbaude var atklāt:

 • Tieksmi radīt zaudējumus organizācijai vai šādu zaudējumu nodarīšanas faktu
  • Zādzības un kukuļņemšanas faktus
  •  Dienesta stāvokļa un darba laika izmantošanu personīgajām vajadzībām
  •  Darījumu slēgšanu, neinformējot vadību
  •  Apzinātu informācijas sagrozīšanu
  •  Tendenci uz konfliktiem
  •  Lojalitātes trūkumu
  •  Informācijas slēpšanu par organizācijai nodarītajiem kaitējumiem no citu personu puses
  •  Sadarbību ar konkurentiem
  •  Citu informāciju (pēc pasūtītāja lūguma)

Šādas pārbaudes stimulē organizācijas personālu strādāt efektīvi, atturot no mēģinājumiem radīt zaudējumus darba devējam.

Speciālas pārbaudes dienesta izmeklēšanu gaitā

Poligrāfa («melu detektora») izmantošana ļauj atklāt prettiesisku darbību veicējus un to līdzdalībniekus, kā arī attaisnot nepatiesi apsūdzētu cilvēku.

Lai rezultāti būtu efektīvāki, poligrafologi iesaka klientiem veikt sekojošas darbības:

 • Pēc iespējas ierobežot personu loku, kas ir informētas par notikumu.
 • Precīzi noteikt visas personas, kuras ir informētas par notikumu, brīdināt viņus par informācijas izpaušanas aizliegumu, fiksēt, kad un ko katrs ir uzzinājis par notikumu.
 • Pēc iespējas ātrāk griezties pie poligrafologa.

 

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP