Poligrāfa pārbaude

Poligrāfs

Poligrāfs (angl. «polygraph», no grieķ. «poly» – «daudz» un «graph» – «rakstu») jeb «melu detektors» ir speciāla iekārta, kas paredzēta instrumentālu psihofizisko pētījumu veikšanai, vienlaikus reģistrējot elpošanas, sirds un asinsvadu aktivitātes, ādas pretestības un citu fizioloģisko parametru ar turpmāku šo parametru reģistrāciju, uzrādot analogā vai digitālā veidā iegūto informāciju autentiskuma izvērtēšanai.

 

Mūsdienu poligrāfs (Lafayette Company)  ir personālais dators ar sensoru bloku un informācijas nolasīšanas detektoriem. Sensoru bloks ir paredzēts detektoru, kas reģistrē informāciju par fizioloģiskajiem procesiem, signālu nolasīšanai, pastiprināšanai un filtrācijai, to pārveidošanai digitālajā kodā un translēšanai uz personālo datoru.

Fizioloģisko rādītāju reģistrācijai tiek izmantoti sekojoši detektori:

Augšējās (krūšukurvja) un apakšējās (diafragmas) elpošanas detektors.

Sirds un asinsvadu aktivitātes detektors.

Ādas elektriskās pretestības un vadītspējas detektors.

Augstākminēto fizioloģisko procesu izmaiņu vienlaicīga kontrole ir obligāta, veicot psihofizioloģisko poligrāfa pārbaudi saskaņā ar esošiem ASTM,  APA un ILPE standartiem.

Testēšanu ar poligrāfu veic poligrafologs.

Poligrafologs ir speciālists ar augstāko izglītību, kurš ir beidzis īpašus sagatavošanas kursus un saņēmis sertifikātu vai diplomu, kas apliecina poligrafologa kvalifikāciju. Poligrafologa pamatizglītības optimālais variants – psihologs. Tieši psihologam ir zināšanas psihofizioloģijas jomā un profesionālas komunikatīvas iemaņas.

Poligrafologam ir jābūt Poligrafologu Starptautiskās profesionālās apvienības biedram un pastāvīgi jāpaaugstina profesionālās kvalifikācijas līmeni.
Saskaņā ar Starptautiskās Poligrafologu līgas un Amerikas Poligrafologu asociācijas ētikas kodeksu, kā arī Latvijas psihologu profesionālo ētiku, informācija par subjektu vai klientu, kas saņemta poligrāfa pārbaudes laikā, nevar tikt izpausta nekādos apstākļos (izņemot publiskas akcijas, tādas kā subjekta filmēšana televīzijas šovā, televīzijas programmā u.c.)

Savā darbā poligrafologam jāvadās pēc Starptautisko apvienību prakses standartu normu principiem un, proti: humānisma, ētiskuma, cilvēka cieņas un goda ievērošanas, taisnīguma, konfidencialitātes un profesionālo noslēpumu saglabāšanas, tādējādi, aizsargājot poligrafoloģisko pakalpojumu saņēmēju intereses.

Profesionālo poligrafologu apvienību biedri ir pakļauti šo struktūru darbinieku kontrolei, kuras mērķis ir izvērtēt, vai konkrētais biedrs ievēro attiecīgos noteikumus, normas un standartus.

Poligrāfa pārbaudes gaita:

Iepazīšanas saruna ar Pasūtītāju, kuras laikā Pasūtītājs izstāsta problēmas būtību, viņu iepazīstina ar poligrāfa testēšanas procesu, testēšanas norises notiekumiem, sarunā laiku un datumu;

 Līguma parakstīšana (pie pakalpojumiem privātpersonām, pēc Pasūtītāja vēlēšanas, līgums var netikt sastādīts);

100% Pasūtītāja pirmsapmaksas veikšana (ar pārskaitīšanu vai skaidrā naudā)

Poligrāfa pārbaudes jautājumu tēmas saskaņošana ar Pasūtītāju;

Pārbaudāmās personas iesnieguma parakstīšana par brīvprātīgo piekrišanu uz piedalīšanos testēšanā uz poligrāfa.

Poligrāfa testēšana;

Atskaites sniegšana Pasūtītājam (3 darba dienu laikā, kopš testēšanas veikšanas);

Cenas (bez PVN):

Cena tiek noteikta katrā konkrētā gadījumā pēc vienošanās ar pasūtītāju un ir atkarīga no pārbaudāmo tēmu un uzdodamo jautājumu daudzuma, poligrāfa pārbaudes sarežģītības un testējamo cilvēku skaita.

Pēc poligrāfa pārbaudes, kas tiek veikta dienesta izmeklēšanas gaitā, «Psy Technology» ir tiesības uz papildus atalgojumu 3% apmērā no atgrieztās summas.

 

Ja poligrāfa pārbaude tiek veikta ārpus Rīgas robežām, pasūtītājs kompensē «Psy Technology» poligrafologiem ceļa izdevumus.

 • Kadru atlase

  € 100
  (skriningu pārbaudes darbinieku uzņemšanas laikā – 1 cilv.)
 • Kadru monitorings

  € no 150
  (periodiskās personāla pārbaudes – 1 cilv.)
 • Dienesta izmeklejumi un izskatīšanās

  € no 300 un uz augšu
  (atkarībā no pārbaudes sarežģītības pakāpes)
 • Apkartējā loka cilvēku pārbaude

  € no 200
  (mājkalpotāju, aukles, apsargu u.c.- 1 cilv. )
 • Personīga rakstura jautājumi

  € 200-500
  (krāpšana, jūtu patiesīgums)

KONTAKTI

SIA „Psy Technology”
Adrese: Rīga, Rāmuļu iela 26
Latvija, LV-1005
Reģ. Nr. 40003978247
Konts: LV89UNLA0050011545062
e-mail: psytech@inbox.lv

 

Centra „Psy Technology” izpilddirektors:
Ma. psych. A.Zavodilovs, poligrafologs
Mob. +371 26230919

TOP