Get Adobe Flash player

Galvenā

L.Kalinnikova un A.Zavodilovs ir ekskluzīvie pārstāvji Argo-A Drošība (ASV) Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Abhāzijā, Dienvidosetijā, Tadžikistānā, Uzbekistānā, Kirgizstānā, Turkmenistānā.

_____________________________________________________________________________

 

«Psy Technology» ir centrs, kas nodarbojas ar komunikatīvo procesu izpēti, kā arī ar melu psihofizioloģisko atklāšanu (pārbaude ar melu detektoru) Latvijā un arzemēs.
Centra direktors – L.Kaļiņņikova, dr.psych., izpilddirektors – А.Zavodilovs, ma.psych.

L.Kaļiņņikovai un A.Zavodilovam ir zinātniskā darba pieredze, par ko liecina zinātniskie raksti un uzstāšanās konferencēs, kā arī praktiskā darba pieredze privātpersonu un organizāciju pārstāvju konsultēšanas sfērā.

L.Kaļiņņikova un A.Zavodilovs ir saņēmuši Čikāgas Poligrafoloģijas institūta (CPI) poligrafologa sertifikātus un ir Starptautiskās Poligrafologu līgas (ILPE) biedri.
Centrs darbojas atbilstoši Amerikas Poligrafologu asociācijas (APA) prakses standartu, ILPE prakses standartu, LR psihologa ētikas kodeksa un LR likumdošanas prasībām, kā arī saskaņā ar Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas pantiem.

Centra poligrafologi veic poligrāfa pārbaudes, ievērojot visu iesaistīto pušu stingru konfidencialitāti, saglabājot pie tam neatkarību un objektivitāti, pieturoties pie morālas un ētiskas profesionālās uzvedības visaugstākajiem standartiem*.

Centra partneri ir: Argo-A Eiropas vadošā poligrafologa A.Volika k-ga vadībā, CPI, ILPE, Argo-Security.

«Psy Technology» sniedz profesionālus pakalpojumus melu atklāšanā (poligrāfa pārbaude) komercorganizācijām, privātpersonām, valsts organizācijām un struktūrām Latvijā un arzemēs.

«Psy Technology» pakalpojumi melu atklāšanā ir orientēti uz mūsu klientu drošības līmeņa paaugstināšanu, viņu personīgās dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī ar biznesu saistīto risku samazināšanu un organizāciju ienesīguma paaugstināšanu. To visu mēs panākam ar darbā pieņemamā personāla poligrāfa pārbaudēm (vairāk pazīstama kā pārbaude ar melu detektoru), jau strādājošo darbinieku periodiskām un selektīvām pārbaudēm, personāla pārbaudēm dienesta izmeklēšanu gaitā, kā arī ar privātpersonu poligrāfa pārbaudēm izmeklēšanu gaitā, kas parasti ir saistītas ar ģimenes iekšējiem un intīmiem jautājumiem, tādiem kā laulības pārkāpšana, greizsirdība, zādzības u.c.*

 

 

 

 

*Mēs pateicamies Argo-A direktoram A.Volika k-gam par mūsu rīcībā laipni nodotajiem materiāliem un par iespēju izmantot dažus no tiem šajā mājas lapā.